Problemen met bijvoorbeeld een Server Time Out op jouw WordPress website? Verhoog de PHP geheugen limiet en voorkom problemen. Een onderdeel van het traag of niet juist functioneren van een website kan mede veroorzaakt worden door limieten die voor het gebruik van een website niet juist of te laag staan ingesteld.

Wat is PHP Geheugen limiet?

De PHP memory limit (geheugen limiet) definieert de hoeveelheid werkgeheugen die één PHP proces of script mag gebruiken. Als jouw website bijvoorbeeld op een hosting staat waar 512MB aanwezig is en de PHP limiet voor het geheugen op 200MB dan kunnen er maximaal maar twee PHP processen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Hoewel deze limiet voor een WordPress website niet officieel wordt aangegeven kennen we daar toch een minimum van 64MB. De meeste thema’s binnen WordPress vragen overigens al een minimum van 128MB of zelfs 256MB afhankelijk van de functionaliteiten die de website gaat gebruiken.

Stel PHP-limieten in met .htaccess

Een korte samenvatting van enkele van de PHP-limieten die kunnen worden ingesteld via het .htaccess bestand. Bij het gebruik van deze limieten kun je de nodige ruimte toekennen aan het gebruik van jouw WordPress website zonder problemen.

Set PHP memory limit

PHP-geheugenlimiet instellen

Om een ​​aangepaste limiet in te stellen voor de hoeveelheid geheugen die door PHP kan worden gebruikt, voeg je het volgende toe aan het .htaccess-bestand van jouw WordPress site:

php_value memory_limit 64M

Vergeet bij de instellingen de eenheden niet de specificeren in megabytes.

Set PHP execution time


Stel PHP-uitvoeringstijd in

Om een ​​aangepaste limiet in te stellen voor de hoeveelheid toegestane uitvoeringstijd voor elk PHP-script, voeg je het volgende toe aan het .htaccess-bestand van jouw WordPress site:

php_value max_execution_time 500

Geef eenheden op in seconden maar vermeld geen eenheidsidentificatie zoals s.

Verhoog de PHP Geheugen limiet

Set PHP input time

Stel de PHP-invoertijd in

Om een ​​aangepaste limiet in te stellen voor de hoeveelheid tijd dat PHP invoergegevens mag verwerken (zoals POST en GET), voeg je het volgende toe aan het .htaccess bestand van jouw WordPress site:

php_value max_input_time 500

Geef eenheden op in seconden maar vermeld geen eenheidsidentificatie zoals s.

Set PHP POST size

Stel de PHP POST-grootte in

Voeg de volgende .htaccess-richtlijn toe om een ​​aangepaste limiet in te stellen voor de maximale grootte die is toegestaan ​​voor POST-gegevens:

php_value post_max_size 4M

Vergeet bij de instellingen de eenheden niet de specificeren in megabytes.

Set PHP file upload size

Uploadgrootte voor PHP-bestanden instellen

Voeg de volgende .htaccess-richtlijn toe om een ​​aangepaste limiet in te stellen voor de maximale grootte die is toegestaan ​​voor geüploade bestanden:

php_value upload_max_filesize 10M

Vergeet bij de instellingen de eenheden niet de specificeren in megabytes.

Gaat bovenstaande net even te ver voor jou?

Neem contact op!

Een vraag? Stel hem direct.
1
👋 Hulp nodig?
👋 Kunnen we je helpen?
We zijn 7 dgn p/w bereikbaar. Ook in de avonduren.